De rijschool voor kwaliteit tegen een goede prijs!

Je mag pas examen doen als duidelijk is dat je – om gezondheidsredenen - geen gevaar voor je zelf en andere verkeersdeelnemers op kunt leveren. Hiervoor dien je eerst het formulier Gezondheidsverklaring (v/h 'Eigen verklaring') in te vullen.

Als je op voorhand twijfels hebt omtrent je gezondheid om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen is het zinvol om al vóór het begin van de lessen de verklaring in te vullen. Het kan je immers onnodige lessen besparen.

In de verklaring dien je vragen over de gezondheid te beantwoorden. Het formulier wordt ontvangen door het CBR en een arts bepaalt in hoeverre er medische bezwaren zijn om in de toekomst aan het verkeer deel te nemen.

Als blijkt dat er (eventueel in tweede instantie) geen medische bezwaren zijn dan wordt een 'Verklaring van Geschiktheid' verstrekt. En dit betekent dan dat je aan het examen mag deelnemen.

Alles hierover: ga naar ‘www.cbr.nl/medisch.pp’.
Ook kun je hier - en vervolgens via 'mijn cbr' - het formulier digitaal opvragen, invullen en opsturen.