De rijschool voor kwaliteit tegen een goede prijs!

 

Iedere cursist – van jong tot oud – heten we van harte welkom en wordt naar zijn of haar kunnen begeleid tot aan de eindstreep.


Aan de hand van een vorderingskaart (instructiekaart) wordt de cursist eerst de technische handelingen eigen gemaakt. Hiermee zal een goede basis gelegd zijn voordat ingegaan wordt op het verkeersinzichtelijk aspect. Uiteindelijk heb je alle nodige vaardigheden en ervaringen opgedaan en ben je gereed voor het examen.

De opleiding wordt stapsgewijs doorlopen. Zo wordt voorkomen dat er stappen overgeslagen worden en dat nieuwe handelingen te hoog gegrepen zijn. Zeker het laatste kan frustratie in de hand werken.
NB: de instructeur is tevens RIS (Rijopleiding In Stappen) gecertificeerd.


De cursist krijgt - naar wens - bij iedere les vooraf via een e-mail te weten wat er op het programma staat. Zo kan hij (of zij) zich alvast voorbereiden op wat er komen gaat. 


Je kunt bij elke les een maximale inspanning van de instructeur verwachten. De ene leerling doet het in 23 lesuren terwijl de andere het in 49 uur haalt. Het is daarom ook dat de rijschool standaard werkt met een lesuurtarief. Lespakketten zijn (op aanvraag) wel leverbaar. 

In de aanvangsfase worden lessen van 1 uur aangeboden. Dit in verband met de hoeveelheid leerstof die op je af komt. Hierna worden de lestijden uitgebreid tot doorgaans 1,5 uur waarmee uiteindelijk een betere opname van de vaardigheden verkregen wordt.